PORTFOLIO
ผลงานของเรา

ทากาวไล่นก จำนวน 2 หลัง

การทากาวไล่นก ในพื้นที่ส่วนที่มองเห็น จะวางแผ่นอลูมิเนี่ยมฟอส์ยก่อนทา

เผื่อในอนาคตกาวเสื่อมอายุ ก็ลอกฟอส์ยออก ได้สภาพพื้นผิวสะอาดตาเหมือนเดิม


โพสต์เมื่อ 04 กันยายน 2563
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1