PORTFOLIO
ผลงานของเรา

ไล่นก และกำจัดนก และพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
เนื่องจากบ้านไม่มีคนอยู่เป็นระยะเวลานาน ทำให้นกเข้ามาทำรังอยู่และยึดบ้าน
ทำรังบนฝ้า นอกชาน ในห้องน้ำ
 


โพสต์เมื่อ 01 กันยายน 2563
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1